Mendeley


Ingo Valgma is a memberof Engineeringon Mendeley.

Publications

World Wide Science : Main View : Search Results for Author: ingo valgma

World Wide Science : Main View : Search Results for Author: ingo valgma:
Ingo_Valgma_Publications - Google Sheets

Ingo_Valgma_Publications - Google Sheets: "
"Rahe, Tiit; Nurme, Martin; Karu, Veiko; Valgma, Ingo (2015). Possible Usage of Crushing Buckets in Oil Shale Mining. Doctoral School of Energy and Geotechnology II (233 - 236). Pärnu, Estonia: Faculty of Power Engineering at Tallinn University of Technology
Väizene, Vivika; Valgma, Ingo (2015). Methods for Digitizing Mine Plans and Data of Mined Out Areas. Janis Zakis (Toim.). Doctoral School of Energy and Geotechnology II (241 - 244). Pärnu: Elektrijam
Gulevich, Julia; Valgma, Ingo (2015). Local Mineral Resources for Local Road Construction, the Usage of Oil Shale Overburden in Estonia. Doctoral School of Energy and Geotechnology II (221 - 223). Pärnu, Estonia: Faculty of Power Engineering at Tallinn University of Technology
Valgma, Ingo; Kolats, Margit; Iskül, Riho (2015). Mining Conditions for the Cement Industry. Doctoral School of Energy and Geotechnology II (230 - 232). Pärnu: Faculty of Power Engineering at Tallinn University of Technology
Kolats, Margit; Valgma, Ingo; Robam, Karin (2015). Water Quality in Maardu Phosphate Rock Mining Area in Estonia. Doctoral School of Energy and Geotechnology II (224 - 226). Pärnu: Faculty of Power Engineering at Tallinn University of Technology
Valgma, Ingo; Grossfeldt, Gaia; Tomberg, Tõnu; Tuuna, Viive (2015). Legal and Safety Aspects of Explosives Handling. Doctoral School of Energy and Geotechnology II (213 - 220). Pärnu, Estonia: Faculty of Power Engineering at Tallinn University of Technology

Ingo Valgma - Google Scholar Citations

Ingo Valgma - Google Scholar Citations:Mine water and dewatering of oil shale, limestone and phosphate rock mines in Estonia
M Kolats, I Valgma, K Robam, V Väizene, V Karu, E Reinsalu, Ü Sõstra
Resources and energy saving:(Toim.) I. Valgma. Mäeinstituut
 2014
Analyses of Estonian oil shale resources
V Väizene, I Valgma, E Reinsalu, R Roots
Resources and energy saving:(Toim.) I. Valgma. Tallinn: Mäeinstituut
32014
Mäeinstituudi projektid, uuringud, personal ja õpetamine
GG Ingo Valgma, Margit Kolats
Mäendus, 266-318
 2014
Kutseomistamine mäenduses
VV Gaia Grossfeldt, Margit Kolats, Ingo Valgma
Mäendus, 254-265
 2014
Põlevkivituha taaskasutamisega seotud õigusaktid
IV Lauri-Olavi Siitam
Mäendus, 216-225
 2014
Põlevkivi rikastamisjääkide ladustamine ja alternatiivne kasutamine
IV Stanislav Ignatovets
Mäendus, 200-204
 2014
Mäeinseneride elukestev õpe
IV Gaia Grossfeldt
Mäendus, 189-199
 2014
Inertsed täiematerjalid
VV J.-R. Pastarus, I. Valgma
Mäendus, 143-146
 2014
Pilootseade kaevandamisel tekkinud jääkide ja jäätmete töötlemiseks ning uute kasutusalade leidmiseks
IV Veiko Karu
Mäendus, 132-142
 2014
Põlevkivivaru ümberhindamine alaplokkides
ER Vivika Väizene, Ingo Valgma
Mäendus, 118-121
 2014
Kaardistamine ja mäetööde plaanid
IV Vivika Väizene, Margit Kolats, Gaia Grossfeldt, Martin Saarnak
Mäendus, 112-117
 2014
Põlevkivi kvaliteedi ja kaevandamistehnoloogia uuringud
IV Vivika Väizene
Mäendus, 30-38
 2014
Valgma, I.; Kolats, M. (2014). Maardu kaevandamisala vee kvaliteet. Valgma, I.; Väizene, V.; Kolats, M.; Grossfeldt, G.; Karu, V.; Nurme, M. (Toim.). Mäendus (174 - 184).Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut
I Valgma, M Kolats
Mäendus, 174 - 184
 2014
Valgma, I.; Väizene, V. (2014). Põlevkivi kaevandamise tehnoloogiate keskkonnamõjust aastatel 2016-2030. Valgma, I.; Väizene, V.; Kolats, M.; Grossfeldt, G.; Karu, V.; Nurme, M. (Toim.). Mäendus (82 - 98).Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut
I Valgma, V Väizene
Mäendus, 82 - 98
 2014
Kaasaegsed ehitus- ja mäemasinad
I Valgma, M Kolats, V Karu
Mäendus, 48 - 54
 2014
Mäenduslikud õpiobjektid
I Valgma, M Kolats, G Grossfeldt
Mäendus, 39-47
 2014
Mineraaltoorme ressurss
I Valgma
Mäeinstituut
 2014
Mäenduse ajalugu enne seda kui Eestist sai mäetööstusmaa
I Valgma
Mäendus, 11 - 29
 2014
Eessõna
I Valgma
Mäendus, 10 - 10
 2014
Eesti põlevkivi kaevandamisviisid
M Saarnak, L Uibopuu, I Valgma, M Nurme, V Väizene
Mäendus, 55 - 67
 2014
Põlevkivi kaod
L Uibopuu, M Saarnak, I Valgma, I. (2014). Põlevkivi kaod. Valgma, ...
Mäendus, 99-107
 2014
Mäendus
I Valgma, V Väizene, M Kolats, G Grossfeldt, V Karu
Mäeinstituut
 2014
Possibilities of oil shale mining under the Selisoo mire of the Estonia oil shale deposit
M Orru, V Vaizene, JR Pastarus, Y Systra, I Valgma
Environmental Earth Sciences 70 (7), 3311-3321
82013
Surface Mining Technology in the Zones of Tectonic Disturbances, Estonian Oil Shale Deposit
JR Pastarus, Y Systra, I Valgma, L Kolotogina, A Anepaio, A Vannus, ...
Oil Shale 30 (2S), 326-335
12013
Technologies for Decreasing Mining Losses
I Valgma, V Väizene, M Kolats, M Saarnak
Environmental and Climate Technologies 11 (1), 41 - 47
12013
Reduction of Oil Shale Losses
I Valgma, V Väizene, M Kolats, V Karu, JR Pastarus, T Rahe, R Iskül
Vide. Tehnoloģija. Resursi (Latvia)
 2013
Paste fills technology in condition of Estonian oil shale mine
JR Pastarus, J Shommet, I Valgma, V Väizene, V Karu
9-th International Scientific and Practical Conference
12013
Improvement of Technologies for Mining Waste Management
V Karu, A Notton, J Gulevitš, I Valgma, T Rahe
Vide. Tehnoloģija. Resursi (Latvia)
 2013
High Selective Oil Shale Mining
V Vaeizene, I Valgma, R Iskül, M Kolats, M Nurme, V Karu
Oil Shale 30 (2S), 305-325
12013
Mine water as a potential source of energy from underground mined areas in Estonian oil shale deposit
V Karu, I Valgma, M Kolats
Oil Shale 30 (2S), 336-362
22013
Mining Waste Reduction Methods
V Karu, I Valgma, T Rahe
13th International Symposium" Topical Problems in the Field of Electrical ...
62013
Detection of Mine Collapses with Seismic Methods in the Estonian Oil Shale Mining Area
M Otsmaa, H Soosalu, I Valgma
12th International Symposium" Topical Problems in the Field of Electrical ...
12012
Kaevandamine ja keskkond
I Valgma
Kaevandamine ja keskkond, 265
 2012
Mäeinseneride kutseomistamine
IV Gaia Grossfeldt, Enno Reinsalu
Kaevandamine ja keskkond, 176-181
 2012
Kaevandusvaringute avastamine Eesti põlevkivimaardlasseismiliste sündmuste abil
JRP Merle Otsmaa, Heidi Soosalu, Ingo Valgma
Kaevandamine ja keskkond, 157-163
 2012
Maardu vee dünaamika
MO Margit Kolats, Ingo Valgma, Vivika Väizene, Enno
Kaevandamine ja keskkond, 135-142
 2012
Kaeveõõnte täitmine
JRP Ingo Valgma, Vivika Väizene
Kaevandamine ja keskkond, 75-85
 2012
Kaevandamisjääkide andmebaas
IV Veiko Karu, Maris Leiaru
Kaevandamine ja keskkond, 57-62
 2012
Norra mäendus
I Valgma
Kaevandamine ja keskkond, 40-49
 2012
Mäemasinate kasutusareaal
I Valgma
Kaevandamine ja keskkond, 29-39
 2012
Kivimite valikpurustamine
AA Ingo Valgma, Margit Kolats, Maris Leiaru
Kaevandamine ja keskkond, 10-28
 2012
Kaevandamine ja keskkond
VK Ingo Valgma, Vivika Väizene, Margit Kolats
Kaevandamine ja keskkond, 265
 2012
Sustainable mining conditions in Estonia
I Valgma, M Leiaru, V Karu, R Iskül
11th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical ...
172012
Kaevandamise täitmisuuringud
JR Pastarus, I Valgma, V Väizene, A Pototski
XIX Aprillikonverentsi" Eesti mere-ja maapõue uuringutest ning arukast ...
12011
Mida teha kaevandatud maavaraga
V Karu, I Valgma, T Haabu, K Robam, A Anepaio, H Soosalu, P Bilansis
XIX Aprillikonverentsi" Eesti mere-ja maapõue uuringutest ning arukast ...
32011
7. VESI ALLMAARAJATISTES
M Kolats, I Valgma, TTÜ Mäeinstituut
12011
10. KAEVANDUSVEE KASUTAMISE POTENTSIAAL SOOJA TOOTMISEKS
V Karu, I Valgma, K Robam, TTÜ Mäeinstituut
12011
Influence of water discharging on water balance and quality in the Toolse river in Ubja oil shale mining region
K Robam, I Valgma, R Iskül
Oil Shale 28 (3), 447-463
32011
Publication list of Ingo Valgma
I Valgma
Oil Shale 27 (3)
 2010
Sustainable mining technologies for Estonian minerals industry. Lahtmets, R (Toim.)
I Valgma, A Västrik, V Kõpp
9th International Symposium Pärnu, 14-19
52010
Analysis of water removal parameters in mining sites
K Robam, I Valgma
8th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and ...
32010
Potential of underground minewater in Estonian oil shale mining region. In
I Valgma, K Robam, V Karu, M Kolats, V Väizene, M Otsmaa
9th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and ...
62010
Quality control of oil shale production in Estonian mines
I Valgma, E Reinsalu, S Sabanov, V Karu
Oil Shale 27 (3), 239-249
172010
Oil Shale mining-related research in Estonia
I Valgma
Oil Shale 26 (4), 445-450
192009
Annual Report of TUT Department of Mining
POF MININ
Annual Report of TUT Department of Mining mi. ttu. ee
 2009
Experimental Testing of Hydrocyclone on Separation Factory at “Estonia” Mine
S Sabanov, E Reinsalu, I Valgma
Report to Eesti Energia Kaevandused AS
32009
The origin and amounts of removal water in the Ubja oil shale opencast mine and its influence to the Toolse river
R Iskül, E Kaeval, K Robam, Ü Sõstra, I Valgma
Book of abstracts: International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, 8-11
52009
Mäeinseneride õpetamine vastavalt mäeinseneri kutsestandardile
I Valgma, TTÜ Mäeinstituut
Põlevkivi kaevandamise, töötlemise ja hariduse perspektiivid (55-62). Kohtla ...
12009
Mines production quality control in Baltic oil shale deposits
S Sabanov, E Reinsalu, I Valgma, V Karu
Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies ...
62009
Dependence of the mining advance rate on the mining technologies and their usage criteria
I Valgma
Valgma, I.(Toim.). Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally ...
82009
Usage of Estonian oil shale
E Väli, I Valgma, E Reinsalu
Oil Shale 25 (2S), 101-114
352008
HIGH SELECTIVE OIL SHALE MINING
I Valgma
Oil Shale 25 (2s)
 2008
Conferences on oil shale mining
I Valgma
Oil Shale 25 (2S), 199
 2008
Underground mining challenges for Estonian oil shale deposit
I Valgma, T Tammeoja, A Anepaio, V Karu, A Västrik
Buhrow, Chr, 161-172
122008
Future of oil shale mining technology
I Valgma, A Västrik, V Karu, A Anepaio, V Väizene, A Adamson
Oil Shale 25, 125-134
102008
Measuring mining influence in the form of students practice in opposition to the emotional environmental impact assessment
K Robam, V Väizene, A Anepaio, M Kolats, I Valgma
5th International Symposium" Topical problems in the field of electrical and ...
52008
Field work in the role of teaching and research of rock properties
V Karu, M Kolats, V Väizene, A Anepaio, I Valgma
5th International Symposium" Topical problems in the field of electrical and ...
42008
Application of modelling tools in Estonian oil shale mining area
V Karu, A Västrik, I Valgma
Oil Shale 25 (2), 135-144
182008
Developing computational groundwater monitoring and management system for Estonian oil shale deposit
H Lind, K Robam, I Valgma, K Sokman
Geoenvironment & Geotechnics (GEOENV08)/Agioutantis, Z., Komnitsas, K.(eds ...
92008
Future of oil shale mining technology in Estonia
V Karu, A Västrik, A Anepaio, V Väizene, A Adamson, I Valgma
Oil Shale 25 (2), 125-134
172008
Future of oil shale mining
I Valgma, V Karu, A Västrik, V Väizene
Georesources and public policy: research, management, environment: abstracts ...
72007
The future of oil shale mining related to the mining and hydrogeological conditions in the Estonian deposit
I Valgma, H Lind, K Erg, S Sabanov
4th International Symposium “Topical Problems of Education in the Field of ...
32007
Increasing oil shale quality for meeting EU environmental requirements
I Valgma, V Karu, A Anapaio, V Väizene
Mining and the Environment, 195-205
92007
Oil shale reserves in Estonia
T Tammeoja, M Loko, I Valgma, V Karu, T Tohver
4th International Symposium" Topical Problems in the Field of Electrical and ...
42007
Oil shale mining developments in Estonia as the bases for sustainable power industry
I Valgma, V Karu, A Viil, M Lohk
4th International Symposium" Topical Problems in the Field of Electrical and ...
112007
Oil shale resources for oil production
E Reinsalu, I Valgma
Oil Shale 24 (1), 9
272007
Technogenic water in closed oil shale mines
E Reinsalu, I Valgma, H Lind, K Sokman
Oil Shale 23 (1), 15-28
182006
The modelling of oil shale mining development and its influence to the environment
I Valgma, A Västrik, H Lind
EU legislation as it affects mining. Proceedings of TAIEX Workshop in ...
62006
Oil shale mining development in Estonia
I Valgma, O Nikitin, M Lohk
EU Legislation as it Affects Mining: Proc. TAIEX Workshop in Tallinn: INFRA ...
142006
Technogenic water body in closed oil shale mines
R Enno, L Helena, V Ingo
Oil Shale, Estonian Academy Publishers, Tallinn
22006
The impact of infiltration dam on the groundwater regime in the Kurtna landscape reserve area
I Valgma, H Torn, K Erg
Oil Shale 23 (1), 3-14
42006
Oil shale mining development in Estonia
I Valgma, O Nikitin, M Lohk
EU Legislation as it Affects Mining: Proc. TAIEX Workshop in Tallinn: INFRA ...
142006
Low depth mining in Estonian oil shale deposit-Abbau von Ölschiefer in Estland
I Valgma, T Kattel
Kolloquium Schacht, Strecke und Tunnel 14, 213-223
122005
Eesti karjäärid
H Lind, I Valgma
Ehitusmaterjalide kaevandamine ja varud, 34 - 36
 2005
An analysis of vegetation restoration on opencast oil shale mines in Estonia
M Pensa, A Sellin, A Luud, I Valgma
Restoration Ecology 12 (2), 200-206
392004
Geotechnical processes in closed oil shale mines
E Reinsalu, I Valgma
Oil Shale 20 (3; SUPP), 398-403
212003
Estonian oil shale resources calculated by GIS method
I Valgma
Oil Shale 20 (3; SUPP), 404-411
352003
Geotechnical Processes and Soil-Water Movement with Transport of Pollutants in the Estonian Oil Shale Mining Area
K Erg, E Reinsalu, I Valgma
Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference on ...
32003
YEAR CONTENTS: 2003, Vol. 20 No. P.
E Reinsalu, A Kogerman, J Kann, A Raukas, RJ Soone, H Arm, A Prikk, ...
Oil Shale 20 (4), 533
 2003
Eesti põlevkivimaardla tehnoloogiline, majanduslik ja keskkonnakaitseline rajoneerimine
T Tehnikaülikool
Department of Mining, Tallinn
22003
Precision of oil shale energy rating and oil shale resources
K Koitmets, E Reinsalu, I Valgma
Oil Shale 20 (1), 15-24
242003
Using MapInfo Vertical Mapper Interpolation Techniques for Estonian Oil Shale Reserve Calculations
I Valgma
Proceedings of the International Conference on Corporate Finance Management ...
52002
Kaevandatud maa
E Reinsalu, A Toomik, I Valgma
Tallinna Tehnikaülikool
82002
Mined-out land
E Reinsalu, A Toomik, I Valgma
72002
Geographical Information System for Oil Shale Mining-MGIS
I Valgma, T Tehnikaülikool
Tallinn Technical University Press
262002
MAP OF OIL SHALE MINING HISTORY IN ESTONIA
OILSM FIELDS, C BORDERS
Fifth International Mining History Congress, 189
 2001
Map of oil shale mining history in Estonia
I Valgma
Proc. II. 5th Mining History Congress, 193-198
112001
Oil shale mining in Estonia and Russia.
I Valgma
Encyclopedia of life support systems
42000
Oil shale mining in Estonia and Russia. Encyclopedia of life support systems
I Valgma
EOLSS Publishers Co. Ltd, Oxford UK
52000
Post-stripping processes and the landscape of mined areas in Estonian oil shale open casts
I Valgma
Oil Shale 17 (2), 201-212
152000
Mapping potential areas of ground subsidence in Estonian underground oil shale mining district
I Valgma
71999
Using MapInfo Professional and Vertical Mapper for mapping Estonian oil shale deposit and analysing technological limit of overburden thickness
I Valgma
Proc. Intern. Conf. on GIS for Earth Science Applications, 187-194
51998
An evaluation of technological overburden thickness limit of oil shale open casts by using draglines
I Valgma
Oil Shale 15 (2), 134-146
81998
Sustainable phosphate rock mining
I Valgma
Engineering 3 (1), 13 - 22
1*1997
CORRECTIONS TO" SUSTAINABLE PHOSPHATE ROCK MINING
A ADAMSON, E REINSALU, L JUUSE, I VALDMA
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Engineering 3 (4), 310
 1997
17. Maardu vee dünaamika
M Kolats, I Valgma, V Väizene, E Reinsalu, M Otsmaa, M Orru
 
Kaevandamine parandab elu maal–järeldus Talvakadeemia grupitööst Niibi turbarabas
I Valgma, V Karu, A Õnnis, S Pukk
 
13. Põlevkivivaru ümberhindamine alaplokkides
V Väizene, I Valgma, E Reinsalu
Arv 16 (17), 16
 
Oil shale mining influence to the environment in Estonia
I Valgma, V Väizene, M Orru, S Vendla, J Ljaš, M Pensa, A Anepaio, ...
 
Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil
K Robam, V Karu, I Valgma
 
12. Kaardistamine ja mäetööde plaanid
V Väizene, M Kolats, G Grossfeldt, M Saarnak, I Valgma
 
3. VEEKÕRVALDAMINE JA VEEKÕRVALDAMISEGA SEOTUD UURINGUD
K Robam, I Valgma, TTÜ Mäeinstituut
 
Underwater blasting experiences in Estonia
I Valgma, P Vesiloo
 
3. Põlevkivi kvaliteedi ja kaevandamistehnoloogia uuringud
V Väizene, I Valgma
 
5. Kaevandamisjääkide andmebaas
V Karu, M Leiaru, I Valgma
 
Kõik turbakaevandamise väärtushinnangute teemalised diskussioonid viivad järelduseni–kõik mõjud sõltuvad kasutatavast tehnoloogiast. Võimalike või kasutatavate tehnoloogiate tundmine on ainus võimalus kaevandamimõjude hindamiseks ja objektiivsete väärtushinnangute andmiseks.
I Valgma, V Karu, A Õnnis, S Pukk
 
THE WORLD NEED THE MINING INDUSTRY
I Valgma, V Karu
 
Mining education and qualification framework in Estonia
G Grossfeldt, I Valgma, M Kolats
 
Possibilities for mitigating negative effects of noise and dust caused by extraction of sand, gravel and peat
M Orru, H Milvek, A Anepaio, S Vendla, I Valgma
 
Backfilling technologies for Estonian oil shale mines
I Valgma, M Kolats, A Anepaio, V Väizene, M Saarnak, JR Pastarus
 
MINE WATER AS A POTENTIAL SOURCE OF ENERGY FROM UNDERGROUND MINED AREAS IN ESTONIAN OIL SHALE DEPOSIT; pp. 336–362
V KARU, I VALGMA, M KOLATS
 
INFLUENCE OF WATER DISCHARGING ON WATER BALANCE AND QUALITY IN THE TOOLSE RIVER IN UBJA OIL SHALE MINING REGION; pp. 447–463
K ROBAM, I VALGMA, R ISKÜL
 
Mine Blasts in the Aru-Lõuna Limestone Quarry–a Multidiciplinary Study Using Seismology and Mining Engineering
M Ring, M Noška, H Soosalu, I Valgma, R Iskül
 
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU DIGIKOGU
J Kleesmaa, VTUT Press, J Ehrlich, AT Tehnikaülikool, ...
 
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU DIGIKOGU
G Grossfeldt, E Reinsalu, I Valgma, VTTÜ Mäeinstituut, ÕTTÜ Mäeinstituut, ...
 
MINING OF OIL SHALE
I Valgma, JL Qian
 
Overview of oil shale in Estonian power industry
I Valgma, T Tammeoja, A Anepaio, V Karu, A Västrik
Oil shale 73, 4
 
OIL SHALE RESOURCES FOR OIL PRODUCTION (full text in pdf format)
E REINSALU, I VALGMA
 
USAGE OF ESTONIAN OIL SHALE; pp. 101-114
E VÄLI, I VALGMA, E REINSALU
 
QUALITY CONTROL OF OIL SHALE PRODUCTION IN ESTONIAN MINES; pp. 239–249
I VALGMA, E REINSALU, S SABANOV, V KARU
 
FUTURE OF OIL SHALE MINING TECHNOLOGY IN ESTONIA; pp. 125-134
V KARU, A VÄSTRIK, A ANEPAIO, V VÄIZENE, A ADAMSON, I VALGMA
 
APPLICATION OF MODELLING TOOLS IN ESTONIAN OIL SHALE MINING AREA; pp. 135-144
V KARU, A VÄSTRIK, I VALGMA
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vaadatuimad kirjed viimase nädala jooksul

Top 10 viimase kuu jooksul

Top 10 aegade algusest alates

Loendur